درباره ما

شرکای ما

SmartSAVER توسط بنیاد OMEGA و با کمک نهادهای زیر ایجاد شده است:


Canada

 • BMO
 • Prevention Foundation Lucie et Andre Chagnon
 • CIBC
 • Haynes Connell Foundation
 • JW McConnell Family Foundation
 • Meridian
 • Metcalf Foundation
 • National Post
 • Omni
 • RBC
 • Scotia Bank
 • TD
 • Vancity
 • Ufile
 • YMCA