SENTRO

Mahalaga sa iyo ang mas mataas na edukasyon ng iyong anak, ngunit maaaring hindi mo malaman kung paano mo magagawang i-kayang bayaran ito. Simulan ang pag-iipon para sa edukasyon ng iyong anak sa libreng pera mula sa Pamahalaan ng Canada. Mag-aplay sa Canada Learning Bond (Garantiya para sa Pag-aaral sa Canada). Kung ang iyong anak ay ipinanganak ng Enero 1, 2004 o pagkatapos, at ikaw ay kwalipikado para sa National Child Benefit Supplement (Karagdagang sa Pambansang Benepisyo sa Bata), maaari mong makuha hanggang $2,000 para sa iyong anak.

Ang Canada Learning Bond ay isang kontribusyon na binabayad patungo sa isang karapat-dapat na Registered Education Savings Plan (RESP) [Plano sa Rehistradong Pag-iipon sa Edukasyon] ng bata, kahit hindi ka mismo nag-aambag ng pera.

Ang SmartSAVER ay ginagawang mas madali para sa iyo na malaman ang tungkol sa RESPs at makakuha ng Canada Learning Bond. Kami ay nakisosyo sa mga tagapagbigay ng RESP sa buong Canada na makakatulong sa iyo upang makapagsimula ng isang RESP sa $0: walang bayad sa pagpapalista, walang taunang bayad at walang kontribusyon na kinakailangan.

Kapag handa ka na, gamitin ang aming online na aplikasyon, Start My RESP, at mag-aplay para sa Canada Learning Bond.